O společnosti

Firma, SLÉVÁRNA, spol. s.r.o. vznikla v dubnu 1992 a podnikat začala v září téhož roku, kdy na základě privatizačního projektu a kupní smlouvy od FNM převzala areál slévárny a navázala na dlouholetou výrobní tradici slévárenského provozu, který byl do té doby součástí státního podniku Stavostroj Nové Město nad Metují.

SLÉVÁRNA, spol. s.r.o. se sídlem Nádražní 349, 549 01 Nové Město nad Metují IČ: 45539367 je dceřinou společností Slévárny Nové Město s.r.o. se sídlem v Praze IČ: 05705011. Obě společnosti nejsou součástí žádné skupiny. Předmětem podnikání SLÉVÁRNY, spol s.r.o. je slévárenství a modelářství. Slévárenský provoz tvoří jedensamostatný celek a jako samostatná provozovna nemá žádné odloučené provozovny.