Historie SLÉVÁRNY, spol. s r.o.

Společnost SLÉVÁRNA, spol. s r.o. vznikla privatizací provozu slévárny v roce 1992, kdy byl slévárenský provoz vyčleněn ze státního podniku Stavostroj a jako oddělený provoz prodán v rámci malé privatizace na základě privatizačního projektu.

Historie firmy se traduje již od roku 1912, kdy byla ve slévárně zahájena výroba odlitků ze šedé litiny. Zakladateli a majiteli firmy byli Jan Rousek a synové, kteří provozovali slévárnu s oddělenou strojírnou a firma byla zaměřená na výrobu stavebních strojů.

Po znárodnění v této výrobě pokračoval n.p. Stavostroj, který byl specializovaný na výrobu silničních válců, nakladačů, demprů a skrejprů.

Po osamostatnění slévárenského provozu a vzniku firmy SLÉVÁRNA, spol. s r.o. byly vloženy do modernizace provozu nemalé investiční prostředky. Tím byly vytvořeny podmínky, které umožňují výrobu ve všech směrech kvalitních odlitků bez negativních dopadů na životní prostředí.

Výrobní zařízení slévárny

Tavicí zařízení:Středofrekvenční indukční elektrické pece – 2 ks
tavící kelímky o obsahu tekutého kovu 2 × 1 000 kg
tavicí příkon – 1 000 kW, tavicí rychlost – 1,2 t/hod.
Formování ruční:průběžný mísič, regenerace směsi, pneumatická doprava písku
formovací směsi na bázi vodního skla – samovytvrditelné
bentonitové směsi na syrovo
velikost formovacích rámů do 400×1600×1900 mm
Fotografie vybavení Fotografie vybavení Fotografie vybavení Fotografie vybavení Fotografie vybavení Fotografie vybavení Fotografie vybavení
Formování strojní:bentonitové směsi na syrovo
formovací stroje:
  • Foromat 20-1 – 4 ks
  • FRPGA 20-2 – 2 ks
  • FRPGA 30-2 – 1 ks
typické rozměry formovacích rámů pro strojní formování:
300×500×100 (×160), průměr 450, 600, 740×150, 580×580×250 atd.
Kokilové lití

Čištění odlitků:tryskací stroje – 2 ks
Kotrola tekutého kovu:spektrometr F20
termická analýza na základě křivek chladnutí
Ostatní zkoušky:trhací stroj – pevnost v tahu
metalografický mikroskop – metalografické výbrusy
tvrdoměr – tvrdost HB
kapilární zkoušky – porezita odlitků
Systém řízení jakosti:audit Q plus OTIS – rok 2000

Slévárna, spol. s r.o. – fotografie provozovny

Fotografie naší provozovny Fotografie naší provozovny Fotografie naší provozovny Fotografie naší provozovny